Coaches

200

Antonio Moore

Varsity Football, Basketball

Ronald Nixon

Varsity Basketball, Football

Kandis Rainey
Varsity Volleyball, JV Girls Basketball

Brian Boyd
JV Football

Tony Johnson
Cross Country, Winter/Spring Track

Michael Ratzlaff
Varsity Boys Soccer

Larenzo King
Wrestling
Wendy Kobiela
Varsity Swimming

Chad Thomas
Varsity Softball

Jonathan Bray
Varsity Baseball

Elizabeth Sundberg
Girls Varsity Soccer